MonkeyKing - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Ngộ Không đi rừng mùa 8

Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ngộ Không Wukong đi rừng mùa 8 tiền mùa giải 2018 của 1 số người chơi khác tại máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: E > Q > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Áp đảo + Chuẩn xác.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8 Nguồn: gamenull.com