Zoe - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Zoe AP MID mùa 8 của Faker

Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Zoe AP pháp sư MID đường giữa mùa 8 tiền mùa giải 2018 của Faker tại xếp hang máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ: Pháp thuật + Áp đảo.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > > > .
Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8 Nguồn: gamenull.com