Rengar - [Mùa 8] Hướng dẫn lên đồ Rengar đi rừng mùa 8 của Faker

Trang bị khởi đầu


Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Rengar đi rừng mùa 8 tiền mùa giải 2018 của Faker tại xếp hạng máy chủ Hàn Quốc mùa 8.

Nâng kỹ năng theo thứ tự: Q > W > E > R theo đúng cấp độ.

Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp: Áp đảo + Chuản xác.

Lên đồ theo thứ tự: > > > > > > > > > > > > .


Bảng bổ trợ / Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp / bang bo tro / ngoc bo tro / ngoc tai to hop / mua 7 / season 7 / mua 8 / season 8 Nguồn: gamenull.com