Trước khi trận chiến Infinity War diễn ra, 6 viên đá vô cực đang lưu lạc nơi phương trời nào?

Trước khi trận chiến Infinity War diễn ra, 6 viên đá vô cực đang lưu lạc nơi phương trời nào?

Những viên đá vô cực đã xuất hiện trước khi vũ trụ được hình thành và vụ nổ Big Bang đã biến những khái niệm căn bản nhất của sự sống thành 6 viên đá mang khả năng vô hạn: Không gian; thời gian; sức mạnh; tâm trí; linh hồn và thực tại. Với tất cả những quyền năng đó, Thanos luôn săn lùng 6 viên đá với tham vọng cân bằng lại vũ trụ này. Vậy, sau tất cả những viên đá này đang nằm ở đâu?